Na dniach światło dzienne ujrzy sztandarowy projekt powołanej niedawno Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny, pozarządowej organizacji, której głównym celem jest udostępnianie tytułów, znajdujących się obecnie poza obiegiem rynkowym. Mowa o usłudze cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanej wspólnie z Legimi, czyli partnerem technologicznym i mecenasem fundacji.

Wypożyczenia możliwe będą dzięki digitalizacji zasobów, przede wszystkim out-of-commerce i out-of-print, znajdujących się w zasobach bibliotek partnerskich fundacji. Są to m.in. “Złota dziewczyna” Alistaira MacLeana i Simona Gandolfiego, “Wyspa Robinsona” Arkadego Fiedlera, czy też “Orle pióra” Krystyny i Alfreda Szklarskich. Docelowo katalog Depozytu składać się będzie z tysięcy ebooków, po raz pierwszy dostępnych bez ograniczeń terytorialnych. Książki czytać będzie można bezpłatnie w aplikacji Legimi. Poznańska firma, prekursor rynku książkowych abonamentów i twórca modelowej usługi wypożyczalni ebooków w bibliotekach, odpowiada za technologiczny aspekt przedsięwzięcia. Obecnie usługa znajduje się w fazie testów, a jej oficjalne udostępnienie planowane jest na czerwiec.

Znaczenie bibliotek dla popularyzacji czytelnictwa pokazuje choćby zależność między ich zamykaniem lub ograniczaniem działalności w czasie pandemii, a jednocześnie spadkiem czytelnictwa w Polsce. Bazując na ostatnich badaniach Biblioteki Narodowej zauważyć można, że w obydwu przypadkach mówimy o spadkach rzędu mniej więcej 5 p.p.

– Choć nasza organizacja jest relatywnie młoda, to realizowane oraz zaplanowane projekty są wynikową wielu lat doświadczeń i pracy na szeroko pojętym rynku książki. Dzięki temu mamy kompetencje, by zająć się rozwojem, promowaniem i upowszechnianiem różnych form czytelnictwa. Aby cel ów osiągnąć, powołaliśmy do życia elektroniczną bibliotekę o nieograniczonym zasięgu, integrującej systemy biblioteczne z aplikacją mobilną do czytania książek, w ramach której zarejestrowani czytelnicy będą dokonywać wypożyczeń – podkreśla Artur Kawa, Prezes Zarządu fundacji.

– Już od 7 lat w ofercie Legimi znajdują się wypożyczenia biblioteczne. Model „Czytania w chmurze”® zasobów bibliotecznych na podstawie kodów dostępowych wydawanych czytelnikom bibliotek stał się niejako standardem w branży. W tym czasie podjęliśmy współpracę z setkami placówek, dokładając cegiełkę do cyfrowej transformacji tych jakże istotnych dla czytelniczego krwioobiegu instytucji. Zapewniając technologiczne, merytoryczne, a także finansowe wsparcie, jesteśmy w stanie wspólnie z Depozytem Bibliotecznym wykonać kolejny krok milowy w kierunku rozwijania rodzimych instytucji – dodaje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi S.A.

Działalność Depozytu Bibliotecznego, poza usługą wypożyczeń międzybibliotecznych, koncentrować się będzie m.in. na digitalizacji zasobów polskich bibliotek, a także przekazywaniu stypendiów dla młodych autorów i autorek. Granty w wys. do 12 tys. zł i sfinansowanie wydania ich książek, przyznawane będą od czerwca br. W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę fundacja skupiła się także na zaoferowaniu miejsc pracy uchodźczyniom z objętych walkami terenów.

Władze fundacji stanowią Zarząd, na czele którego stoi Artur Kawa, od lat promujący czytelnictwo i ideę nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, a także Rada Fundacji, skupiająca osoby od lat działające na rynku książki. W jej skład wchodzą Katarzyna Domańska i Jakub Frołow z Legimi S.A. oraz Roman Wojciechowski z WiMBP w Zielonej Górze.

Krajowy Depozyt Biblioteczny – nowy wymiar wypożyczania książek

27 kwietnia 2022

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy

Grupę tworzyło kilka przypadkowo dobranych, sfrustrowanych indywiduów, które zapragnęły poklasku, pieniędzy i niezasłużonej sławy. I żeby ich zaprosili do telewizora. Ich współpraca przy kampanii od samego początku przebiegała bardzo źle z powodu wielowektorowej, odwzajemnionej nienawiści. Oraz bezinteresownej zawiści.

​Oczywiście GTQX w wyniku wielkiej kłótni na spotkaniu założycielskim przestała istnieć, a jej członkowie spotykają się od tego czasu wyłącznie w sądach.

Social Media

Nagrody i wyróżnienia

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Artur Kawa 2011-2022