© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Artur Kawa 2011-2022

Nagrody i wyróżnienia

 

Social Media

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy

Grupę tworzyło kilka przypadkowo dobranych, sfrustrowanych indywiduów, które zapragnęły poklasku, pieniędzy i niezasłużonej sławy. I żeby ich zaprosili do telewizora. Ich współpraca przy kampanii od samego początku przebiegała bardzo źle z powodu wielowektorowej, odwzajemnionej nienawiści. Oraz bezinteresownej zawiści.

​Oczywiście GTQX w wyniku wielkiej kłótni na spotkaniu założycielskim przestała istnieć, a jej członkowie spotykają się od tego czasu wyłącznie w sądach.

27 kwietnia 2022

Krajowy Depozyt Biblioteczny – nowy wymiar wypożyczania książek

Na dniach światło dzienne ujrzy sztandarowy projekt powołanej niedawno Fundacji Krajowy Depozyt Biblioteczny, pozarządowej organizacji, której głównym celem jest udostępnianie tytułów, znajdujących się obecnie poza obiegiem rynkowym. Mowa o usłudze cyfrowych wypożyczeń międzybibliotecznych, realizowanej wspólnie z Legimi, czyli partnerem technologicznym i mecenasem fundacji.

Wypożyczenia możliwe będą dzięki digitalizacji zasobów, przede wszystkim out-of-commerce i out-of-print, znajdujących się w zasobach bibliotek partnerskich fundacji. Są to m.in. “Złota dziewczyna” Alistaira MacLeana i Simona Gandolfiego, “Wyspa Robinsona” Arkadego Fiedlera, czy też “Orle pióra” Krystyny i Alfreda Szklarskich. Docelowo katalog Depozytu składać się będzie z tysięcy ebooków, po raz pierwszy dostępnych bez ograniczeń terytorialnych. Książki czytać będzie można bezpłatnie w aplikacji Legimi. Poznańska firma, prekursor rynku książkowych abonamentów i twórca modelowej usługi wypożyczalni ebooków w bibliotekach, odpowiada za technologiczny aspekt przedsięwzięcia. Obecnie usługa znajduje się w fazie testów, a jej oficjalne udostępnienie planowane jest na czerwiec.

Znaczenie bibliotek dla popularyzacji czytelnictwa pokazuje choćby zależność między ich zamykaniem lub ograniczaniem działalności w czasie pandemii, a jednocześnie spadkiem czytelnictwa w Polsce. Bazując na ostatnich badaniach Biblioteki Narodowej zauważyć można, że w obydwu przypadkach mówimy o spadkach rzędu mniej więcej 5 p.p.

– Choć nasza organizacja jest relatywnie młoda, to realizowane oraz zaplanowane projekty są wynikową wielu lat doświadczeń i pracy na szeroko pojętym rynku książki. Dzięki temu mamy kompetencje, by zająć się rozwojem, promowaniem i upowszechnianiem różnych form czytelnictwa. Aby cel ów osiągnąć, powołaliśmy do życia elektroniczną bibliotekę o nieograniczonym zasięgu, integrującej systemy biblioteczne z aplikacją mobilną do czytania książek, w ramach której zarejestrowani czytelnicy będą dokonywać wypożyczeń – podkreśla Artur Kawa, Prezes Zarządu fundacji.

– Już od 7 lat w ofercie Legimi znajdują się wypożyczenia biblioteczne. Model „Czytania w chmurze”® zasobów bibliotecznych na podstawie kodów dostępowych wydawanych czytelnikom bibliotek stał się niejako standardem w branży. W tym czasie podjęliśmy współpracę z setkami placówek, dokładając cegiełkę do cyfrowej transformacji tych jakże istotnych dla czytelniczego krwioobiegu instytucji. Zapewniając technologiczne, merytoryczne, a także finansowe wsparcie, jesteśmy w stanie wspólnie z Depozytem Bibliotecznym wykonać kolejny krok milowy w kierunku rozwijania rodzimych instytucji – dodaje Mikołaj Małaczyński, Prezes Zarządu Legimi S.A.

Działalność Depozytu Bibliotecznego, poza usługą wypożyczeń międzybibliotecznych, koncentrować się będzie m.in. na digitalizacji zasobów polskich bibliotek, a także przekazywaniu stypendiów dla młodych autorów i autorek. Granty w wys. do 12 tys. zł i sfinansowanie wydania ich książek, przyznawane będą od czerwca br. W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę fundacja skupiła się także na zaoferowaniu miejsc pracy uchodźczyniom z objętych walkami terenów.

Władze fundacji stanowią Zarząd, na czele którego stoi Artur Kawa, od lat promujący czytelnictwo i ideę nowoczesnego, cyfrowego społeczeństwa, a także Rada Fundacji, skupiająca osoby od lat działające na rynku książki. W jej skład wchodzą Katarzyna Domańska i Jakub Frołow z Legimi S.A. oraz Roman Wojciechowski z WiMBP w Zielonej Górze.