16 września 2022

Mistrzowska Szkoła Poezji Wolnych Lektur

Przed nami kolejna edycja Mistrzowskiej Szkoły Poezji Wolnych Lektur!

Zajęcia online przez platformę YouTube

Wtorki i czwartki 18:00-20:10

Start: 4 października 2022 r.

Koniec: 15 grudnia 2022 r.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Nie wyobrażasz sobie dnia bez lektury choćby jednego wiersza? Czytasz poezję, ale nie zawsze wiesz, co autor miał na myśli? A może masz już na koncie swoje pierwsze próbki poetyckie? Jeśli tak, to mamy coś dla Ciebie.

Miłośników literatury i twórców zapraszamy do udziału w Mistrzowskiej Szkole Poezji Wolnych Lektur. To już trzecia edycja naszego kursu, dzięki której uczestnicy i uczestniczki mogą odetchnąć od obowiązków i przez dwa wieczory w tygodniu zanurzyć się w świecie poezji. Kurs on-line rozpocznie się 4 października 2022 r. i zakończy się w połowie grudnia 2022 r. Zajęcia będą odbywać się na żywo we wtorki i czwartki* od 18:00 do 20:10.

Zgłoś się już teraz! Przez 10 tygodni pod okiem mistrzów rozwijaj swoje umiejętności twórcze i analityczne. Podczas kursu zaznajomimy uczestników z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z poezją i podpowiemy, co zrobić, żeby napisać udany wiersz.

UWAGA! W sesjach na żywo mogą jedynie wziąć udział darczyńcy i darczynki Wolnych Lektur, którzy przekazują comiesięczną darowizną na rzecz Wolnych Lektur w wybranej przez siebie wysokości. Darowiznę na rzecz Wolnych Lektur można przekazać tutaj: Wesprzyj. Pozostałe zainteresowane osoby będą mogły obejrzeć wszystkie nagrania zajęć w terminie późniejszym na kanale YouTube Wolnych Lektur. Przeczytaj o zasadach realizacji nagrań w Regulaminie.

Kalendarz spotkań

Wkrótce podamy szczegółowy harmonogram spotkań.

To już trzecia edycja kursu. Nagrania z poprzednich kursów możesz obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Kurs skierowany jest wyłącznie do osób dorosłych.


Opis kursu

Zajęcia będą składać się z pięciu bloków tematycznych. Poprowadzą je praktycy i teoretycy literatury.

Julia Fiedorczuk, Poezja w kryzysach

Spotkania odbędą się we wtorki o godz. 18:00 (od 4 października do 8 listopada).

„Poezja niczego nie sprawia" - napisał amerykański poeta W. H. Auden w elegii dla innego poety, W. B. Yeatsa, w latach 1930, w przededniu drugiej wojny światowej. Poezja nie zmienia świata, niczego nie ocala, nie posiada sprawczości strajku ani demonstracji ulicznej, nie dyktuje praw, nie wymierza kar, nie udziela odpowiedzi, a mimo wszystko jest ludziom niezbędna - zwłaszcza w trudnych czasach. Tak uważał Auden, tak uważają tworzący w tej chwili poeci i poetki z Ukrainy. W najbardziej dramatycznych okolicznościach ludzie niespodziewanie sięgają po tę dziwną, starą i niszową sztukę i znajdują w niej coś, czego gdzie indziej nie ma. Dlaczego tak się dzieje i czym jest ta tajemnicza rzecz?Podczas lekcji zastanowimy się dlaczego poezja w takiej czy innej formie towarzyszy ludzkiej kulturze od zarania dziejów. Dlaczego tak łatwo zapamiętujemy rymowane frazy i dlaczego warto czytać wiersze dziś, w dobie wielu kryzysów, z których najpoważniejsze - kryzys klimatyczny i Szóste Wielkie Wymieranie - dotyczą zachwianych warunków życia biologicznego na Ziemi. Zastanowimy się czym różni się poezja od innych zastosowań języka i czego od nas, czytelników i czytelniczek, wymaga. Potraktujemy czytanie jako praktykę uważności - ćwiczenie żywej wyobraźni. Sięgniemy po dobrze znane wiersze z XX wieku, ale też po poezję najnowszą, świadomie reagującą na rozgrywające się na naszych oczach głębokie przemiany świata i związane z nimi wyzwania. Zastanowimy się czym jest poiesis (tworzenie form), i czy jest sprawą stricte ludzką. Poszukamy możliwości sojuszu między poezją i nauką - zwłaszcza ekologią. Sprawdzimy, czy poezja może pomóc nam w budowaniu świadomości planetarnej w dobie Antropocenu.

Julia Fiedorczuk - poetka, wykładowczyni akademicka, badaczka literatury amerykańskiej. Prozaiczka, autorka opowiadań oraz powieści Biała Ofelia (2013) i Nieważkość (2015, nominowana do Nagrody Literackiej Nike). Główna propagatorka i reprezentantka ekopoezji na gruncie polskim. Autorka esejów o ekopoetyce, które ukazały się w zbiorze Cyborg w ogrodzie (2015). Wraz z Gerardo Beltránem, zamieszkałym w Polsce meksykańskim poetą i tłumaczem, wydała też programową książkę zatytułowaną Ekopoetyka.

Joanna Mueller, Awanturnica awangarda – kanony, pominięcia, powroty

Spotkania odbędą się we wtorki o godz. 18:00 (od 15 listopada do 13 grudnia).

W cyklu wykładów chcę przyjrzeć się dykcjom awangardowym w polskiej (głównie) poezji XX i XXI wieku. Będę przywoływała głosy znane (Przyboś, Jasieński, Wat, Karpowicz, Miłobędzka), ale też nieco zapomniane lub pomijane (Brzękowski, Bieńkowski, Markiewicz, Bocian, Bołdak-Janowska, Ostrowska, Skompska, Cyranowicz, Rolando, Bartczak), te, które powracają w wierszach „późnych wnuków” (Peiper, Ważyk, Stern, Wirpsza, Czycz), jak również te, które dopiero czekają na odkrycie (np. wiersze poetek i poetów przed debiutem książkowym). Interesuje mnie samo pojęcie awangardowości, różnie rozumianej i definiowanej, z jednej strony wykluczającej wiele poetyk (z iście „awangardową pogardą”), z drugiej – rozszerzanej aż do rozmycia definicyjnych granic. W trakcie spotkań będę zadawać pytania, które zapewne – w związku z proteuszowym charakterem „awanturnicy awangardy” – nie uzyskają jednoznacznych odpowiedzi. Czy – by posłużyć się tytułem antologii pod redakcją Joanny Orskiej i Andrzeja Sosnowskiego – awangarda „jest rewolucyjna albo nie ma jej wcale”? Czy możliwy jest paradoks zwany „kanonem awangardowym”, a jeśli tak, to jak funkcjonuje jego w(y)kluczający mechanizm? Czy awangarda ugaszcza/uwłaszcza dykcje męskie, a gardzi poetkami? W jaki sposób w najnowszych tomach (spod znaku schizopoetyki czy stonerowej „nowej fazy”: Harlender, Kosenda, Puwalska) powraca poezja sprzed stu lat „pisana dla dwunastu”, jak odradzają się dadaizm, kubizm, surrealizm czy rozmaicie pojęty lingwizm (Rybicki, Kornhauser, Wolny-Hamkało, Malek, Mokry, Suchanecki, Pszoniak, Bąk, Pietrala)? W imieniu swoim oraz wymienionych i niewymienionych wyżej „radykalsów” zapraszam do wdawania się z nami w awangardowe awantury.

Joanna Mueller - urodziła się w 1979 roku w Pile. Poetka, eseistka, redaktorka. Wydała tomy poetyckie: Somnambóle fantomowe (2003), Zagniazdowniki/Gniazdowniki (2007, nominacja do Nagrody Literackiej Gdynia), Wylinki (2010), intima thule (2015, nominacje do Nagrody Literackiej m.st. Warszawy i do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius), Waruj (poemiks wraz z Joanną Łańcucką, 2019; nominacja do Silesiusa i Nagrody Szymborskiej) oraz Hista & her sista (2021, nominacja do Silesiusa), a także dwie książki eseistyczne: Stratygrafie (2010, nagroda Warszawska Premiera Literacka) i Powlekać rosnące (2013). Pisze również dla dzieci – jest autorką zbioru wierszy Piraci dobrej roboty (2017) oraz bajek kamishibai (Szkoła Czi-Tam, Niewidka i Zobaczysko) i w formie multimedialnej (Hurra, cyrk!). Współredaktorka książek: Solistki. Antologia poezji kobiet (1989–2009) (2009) oraz Warkoczami. Antologia nowej poezji (2016), członkini grupy artystyczno-feministycznej Wspólny Pokój. Mieszka w Warszawie.

Grzegorz Uzdański, Co autor miał na myśli. Wykłady o wierszach

Spotkania będą odbywać się we wtorki od godz. 19:10 do 20:10.

Na wykładach będę opowiadał o konkretnych wierszach - postaram się skupić przede wszystkim na1) rozmaitych możliwych sensach, kryjących się (albo nie kryjących, tylko występujących jawnie) w wierszu,2) tym, jak autorzy i autorki osiągają różne efekty dzięki rytmowi, doborze słów itd.,3) kontekstami kulturowymi, w które dany wiersz się wpisuje,4) kwestiami przekładu.Czasem będziemy też porównywać dwa wiersze, które w zupełnie inny sposób podchodzą do podobnej tematyki, albo jakoś ze sobą korespondują.

Zajmiemy się następującymi wierszami:Pan Tadeusz Adama Mickiewicza (fragmenty),gift. z Podlasia 1.3 Justyny Kulikowskiej i Do prostego człowieka Juliana TuwimaRozmowa z kamieniem Wisławy Szymborskiej i Pantera Rainera Marii Rilkego (w przekładzie Mieczysława Jastruna),Ziemia Jałowa T.S. Eliota (w przekładzie Czesława Miłosza),Dusza wybiera sobie towarzystwo Emily Dickinson (w przekładzie Stanisława Barańczaka) i Jestem sam Paula Celana (w przekładzie Ryszarda Krynickiego).

Grzegorz Uzdański - twórca strony z pastiszami "Nowe wiersze sławnych poetów", które ukazały się w wydaniu książkowym w 2021 roku; improwizator w Resorcie Komedii; autor powieści Wakacje (2016) i Zaraz będzie po wszystkim (2019). W 2021 wydał książkę Wypiór, za którą otrzymał nominację do Paszportu Polityki. Był wykładowcą Szkoły Poezji w dwóch poprzednich edycjach.

dr Artur Hellich, Jak rozpoznać dobry wiersz?

Spotkania będą odbywać się w czwartki od 18:00 do 19:00.

Na zajęciach będę szczegółowo, czasem słowo po słowie, interpretował kilka wybranych utworów z literatury polskiej. Wykorzystam do tego klasyczne metody rozbioru analitycznego, jakimi posługują się badacze literatury. Większość wierszy, które wezmę na warsztat, będzie pochodzić z dorobku współczesnych polskich poetek i poetów.

dr Artur Hellich - adiunkt w Instytucie Literatury Polskiej UW. Naukowo zajmuje się teorią autobiografii, pastiszem i dziejami literaturoznawstwa w Polsce. Jest autorem książki "Gry z autobiografią: przemilczenia, intelektualizacje, parodie" (Warszawa 2018). Był wykładowcą Wakacyjnej Szkoły Poezji.

dr Paweł Kozioł, Jak działa retoryka

Spotkania będą odbywać się w czwartki od godz. 19:10.

Cykl wykładów• Przedstawia podstawy retoryki w formie usystematyzowanej jeszcze w czasach starożytnego Rzymu.• Wyjaśnia całościowy sposób myślenia o tworzeniu tekstu – od określenia tematu i rozplanowaniu materiału po wybór argumentów i ubranie wywodu w słowa (a także zapamiętanie i wygłoszenie, chociaż o tym będziemy mówić nieco mniej).• Pokazuje długie trwanie retorycznych technik stosowanych w tekstach średniowiecznych i nowożytnych.• Demonstruje, że stare techniki lektury niespodziewanie dobrze sprawdzają się przy czytaniu współczesnych tekstów poetyckich.• Prezentuje retorykę jako uniwersalną technikę tworzenia i dekodowania tekstów, pytającą przede wszystkim o ich funkcje (kto mówi, do kogo i w jakim celu).• Celowo pomija nudny katalog środków stylistycznych, bo retoryka uwzględnia o wiele więcej aspektów komunikacji niż poetyka.

dr Paweł Kozioł - poeta, krytyk literacki, badacz literatury średniowiecznej. Przez wiele lat związany był ze Staromiejskim Domem Kultury w Warszawie. W 2008 uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem nie tylko „klasycznych” tomików poezji, lecz również projektów eksplorujących współczesne granice literackości i interakcji autora z czytelnikiem, czego przykładem są Byliny. Z drugiej strony - autor programów szachowych, grafik, projektant stron www oraz tłumacz.

Na prośbę uczestników kursu wystawimy zaświadczenia o uczestnictwie po zakończeniu projektu.

*Terminy zajęć mogą ulec zmianie w trakcie realizacji kursu.

Szczegóły

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy

Grupę tworzyło kilka przypadkowo dobranych, sfrustrowanych indywiduów, które zapragnęły poklasku, pieniędzy i niezasłużonej sławy. I żeby ich zaprosili do telewizora. Ich współpraca przy kampanii od samego początku przebiegała bardzo źle z powodu wielowektorowej, odwzajemnionej nienawiści. Oraz bezinteresownej zawiści.

​Oczywiście GTQX w wyniku wielkiej kłótni na spotkaniu założycielskim przestała istnieć, a jej członkowie spotykają się od tego czasu wyłącznie w sądach.

Social Media

Nagrody i wyróżnienia

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Artur Kawa 2011-2022