06 lipca 2024

Piąta edycja konkursu JASNOWIDZE - czas start!

Międzynarodowy konkurs na projekt ilustrowanej książki dla dzieci. Edycja piąta

Zapraszamy do udziału w 5. edycji międzynarodowego konkursu na projekt ilustrowanej książki dla dzieci JASNOWIDZE!

[ENGLISH version below]

Każda książka to osobny świat. Zależy nam na tym, by książkowe światy, do których trafiają dzieci, były jak najlepsze: piękne, intrygujące i pod każdym względem warte tego, by je odkrywać. Wierzymy, że warto szukać takich światów – i wspierać twórców, którzy chcą i potrafią powoływać je do życia. Dlatego kolejny raz zapraszamy autorów, ilustratorów, grafików i wszystkich książkotwórców z Polski i zagranicy do udziału w międzynarodowym konkursie na projekt ilustrowanej książki dla dzieci Jasnowidze!

Jest to już piąta edycja konkursu. Do czterech poprzednich zgłoszonych zostało w sumie ponad 2600 prac z całego świata! Na podstawie zwycięskich projektów powstają książki, które sukcesywnie trafiają na księgarskie półki, a z wybranymi twórcami wydawnictwo nawiązuje współpracę przy kolejnych książkowych projektach.

Poza książkami owocem każdej edycji konkursu jest wystawa złożona z kilkudziesięciu najciekawszych projektów. Wystawy pokonkursowe udostępniane są szkołom, bibliotekom i instytucjom kulturalnym. Te z poprzednich edycji można było oglądać w kilkunastu miastach w Polsce.

 

Co jest celem konkursu JASNOWIDZE?

Konkurs ma za zadanie inspirować do tworzenia nowych wartościowych książek dla dzieci, a także stwarzać utalentowanym projektantom, ilustratorom i autorom tekstów możliwość zaistnienia na rynku wydawniczym. Zachęcamy do stworzenia przemyślanego, dopracowanego projektu książki dla najmłodszych czytelników i oferujemy realne szanse na jej wydanie. Osoby biorące udział w konkursie muszą wykazać się pomysłowością, dobrym warsztatem oraz  wrażliwością na dziecięcy świat. Konkurs jest skierowany przede wszystkim do projektantów książek, studentów uczelni artystycznych, ilustratorów i autorów, jednak serdecznie zachęcamy do udziału wszystkich chętnych.

 

Jak wyglądać będzie piąta edycja konkursu JASNOWIDZE?

Do udziału w konkursie zapraszamy debiutantów i doświadczonych twórców, z Polski i z zagranicy, występujących indywidualnie lub zespołowo. Uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

Przedmiotem Konkursu jest projekt ilustrowanej książki dla dzieci w języku polskim lub angielskim. Praca konkursowa powinna zawierać scenorys (storyboard) lub scenariusz (konspekt) całej książki, streszczenie w języku polskim i angielskim (w wypadku tekstów napisanych po angielsku – tylko w języku angielskim) oraz 3 gotowe rozkładówki.

Czwarta, pandemiczna, edycja konkursu przeprowadzona była w pełni zdalnie i zaowocowała rekordową liczbą zgłoszeń – otrzymaliśmy aż 1063 projektów z 76 krajów. W piątej edycji postanowiliśmy więc kontynuować wypracowaną wtedy cyfrową formułę. Także tym razem prace konkursowe będziemy przyjmować wyłącznie w wersji cyfrowej.

Zgłoszenia należy dokonać do 15 października 2024 poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie Konkursu

oraz

b) załączenie do formularza online plików cyfrowych zawierających pracę konkursową lub zamieszczenie w formularzu linku umożliwiającego ściągnięcie tych plików.

 

Nie przyjmujemy prac konkursowych wysłanych tradycyjną pocztą lub kurierem. Prace konkursowe należy złożyć wyłącznie w formie plików.

Proces zgłoszenia do konkursu opisany jest szczegółowo w sekcji FAQ na stronie Konkursu.

Wszystkich, którzy szukają ilustratora/ilustratorki lub autora/autorki tekstu do współpracy przy tworzeniu konkursowego projektu zapraszamy do facebookowej grupy „JASNOWIDZE, łączcie się! / CLAIRVOYANTS, get together!”, w której możecie łączyć się w twórcze pary:
https://www.facebook.com/groups/392610665034495/

Prace konkursowe będą oceniane przez dwa niezależne jury:


• Jury międzynarodowe, w którym w tej edycji zasiądą: niemiecka ilustratorka i autorka książek oraz komiksów Anke Kuhl, ukraiński grafik i autor Andrij Łesiw (połowa duetu Art Studio Agrafka) oraz polscy graficy i twórcy książek autorskich Aleksandra Cieślak i Tomasz Broda.
• Jury Wydawnictwa Dwie Siostry w tradycyjnym składzie: Jadwiga Jędryas, Ewa Stiasny i Maciej Byliniak.

 

Ocenie podlegać będą przede wszystkim jakość artystyczna projektu, oryginalność, forma pobudzająca dziecięcą wyobraźnię i treść uwzgledniająca dziecięcą wrażliwość. Jurorzy będą obradować zdalnie, za pośrednictwem internetu.

W Konkursie tradycyjnie przewidziane są 3 kategorie nagród:
• Nagroda główna w wysokości 2500 euro oraz dwa wyróżnienia honorowe – przyznawane przez jury międzynarodowe.
• Nagroda w postaci wydania książki przyznawana przez jury Wydawnictwa Dwie Siostry.
• Udział najlepszych nadesłanych projektów w wystawie pokonkursowej.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2024 roku podczas finałowego spotkania z udziałem jurorów oraz na stronie internetowej konkursu.

 

Strona internetowa konkursu:
PL: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze
ENG: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants
Regulamin konkursu: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/jasnowidze/regulamin
Formularz zgłoszeniowy online: https://bit.ly/JASNOWIDZE2024form

Kontakt:
Marta Kalińska
e-mail: jasnowidze@wydawnictwodwiesiostry.pl
tel. (+48) 22 115 44 10

Jury konkursu JASNOWIDZE 2024

Jury międzynarodowe:

Anke Kuhl – wybitna niemiecka ilustratorka i autorka książek dla dzieci. Studiowała rysunek na Uniwersytecie w Moguncji i komunikację wizualną w Hochschule für Gestaltung w Offenbach. Jest członkinią kolektywu Labor Ateliergemeinschaft, który założyła z kilkoma innymi artystami. Od 1998 roku pracuje jako niezależna ilustratorka i graficzka. Współpracuje z autorkami i autorami z różnych krajów, wydała także kilka własnych książek, w tym trzy komiksy dla dzieci. W 2011 roku otrzymała Deutscher Jugendliteraturpreis (najważniejszą niemiecką nagrodę w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży). Mieszka z rodziną we Frankfurcie.

Andrij Łesiw – wielokrotnie nagradzany ukraiński grafik i autor. Razem z Romaną Romanyszyn tworzy Art Studio Agrafka, które ma w dorobku kilka autorskich książek (w Polsce ukazały się „Wojna, która zmieniła Rondo”, „Rękawiczka” i „Skąd i dokąd”) – oraz opracowanie graficzne wielu innych. Projekty Agrafki trzykrotnie zdobyły prestiżowe laury w Bolonii: dwa razy były to wyróżnienia, raz – nagroda główna BolognaRagazzi.

Aleksandra Cieślak – wszechstronna artystka i wizjonerka. Autorka tekstów, ilustratorka, graficzka. Tworzy książki dla dzieci (m.in. „Od 1 do 10”, „Co wypanda, a co nie wypanda”, „Czego nie wiecie o alfabecie”) i dorosłych („Love Story”, „Złe sny”), ma również na koncie psychodeliczny dramat „Tit Anik” stworzony w ramach
eksperymentalnego programu teatralnego Teren TR. Za „Książkę do zrobienia” otrzymała prestiżowe wyróżnienie BolognaRagazzi w kategorii książek o sztuce. Była także nominowana do Astrid Lindgren Memorial Award. Ceniona ilustratorka tekstów prasowych. Współtwórczyni zespołu DOM, dla którego pisze teksty
piosenek, i Kolektywu Aurora. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kontynuuje naukę w ramach Grof Transpersonal Training. Od 2007 roku prowadzi twórcze warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Tomasz Broda – rysownik, ilustrator, twórca lalek i masek z przedmiotów codziennego użytku, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, gdzie prowadzi Pracownię Ilustracji, kurator wystaw plakatów i ilustracji. Laureat m.in. Nagrody dla Ilustratora w konkursie Książka Roku 2008 Polskiej Sekcji IBBY i Grand Prix Międzynarodowej Wystawy Satyrykon w Legnicy. Autor autobiograficznego komiksu „Coś pan zmalował?” oraz książki „Bookface. Księga twarzy pisarzy”.

 

Jury Wydawnictwa Dwie Siostry:

Ewa Stiasny – graficzka i wydawczyni, współzałożycielka Wydawnictwa Dwie Siostry. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplomowana konserwatorka starych druków i grafiki. Projektuje i ilustruje książki. 

Jadwiga Jędryas – tłumaczka literacka z języków niderlandzkiego, angielskiego i francuskiego, wydawczyni, współzałożycielka Wydawnictwa Dwie Siostry. Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Maciej Byliniak – redaktor, tłumacz, autor książek dla dzieci. Od 2007 roku sprawuje opiekę redaktorską nad publikacjami Dwóch Sióstr.

Trójka jurorów wchodzących w skład jury wydawniczego działa od lat na polskim i międzynarodowym rynku wydawniczym, współtworząc zespół Wydawnictwa Dwie Siostry i tworząc jego profil wydawniczy. Dzięki ich pracy wydawnictwo znane jest ze szczególnej dbałości o jakość estetyczną książek ilustrowanych dla dzieci oraz ze
współpracy z wybitnymi twórcami projektów i ilustracji książkowych.

International competition for an illustrated children's book project. Fifth edition.

We are happy to announce the fifth edition of the international competition for an illustrated children's book project CLAIRVOYANTS!

Each book is a unique world. We are committed to ensuring that the worlds children encounter in books are the best they can be: beautiful, intriguing, and worthy of discovery in every way. We believe in seeking out these worlds and supporting the creators who have the vision and skill to bring them to life. Therefore, once again we invite authors, illustrators, graphic designers and all book lovers from Poland and abroad to participate in the international competition for an illustrated children's book project Clairvoyants!

This is already the fifth edition of the contest. Over 2,600 entries from all over the world were submitted to the four previous editions! More and more books based on the awarded projects can be already found on bookshelves and we have been working with other Clairvoyant participants on the new, upcoming books.

 

After each edition of the CLAIRVOYANTS, the most captivating entries are compiled to create a post- competition exhibition. Exhibitions from three previous editions have been travelling all over Poland and were exhibited in many schools, libraries and cultural institutions.

 

What is the aim of the CLAIRVOYANTS competition?

The competition aims to inspire the creation of new, valuable children's books and to provide talenteddesigners, illustrators, and writers with opportunities to break into the publishing market. We encourage the development of thoughtful, well-crafted book projects for young readers and offer a real chance for these books to be published. Participants should demonstrate creativity, skilfulness, sensitivity and understanding of the children’s world. The competition is aimed primarily at book designers, students of art schools, illustrators and authors, but we invite everyone to try their hand!

 

What will the fifth edition of the CLAIRVOYANTS competition look like?

We invite debutants and experienced artists from Poland and abroad to participate in the competition, performing individually or as a team. Participants must be at least 18 years old.

 

The purpose of the competition is to prepare a project (draft) of an illustrated children’s book in Polish or in English language. Submission should include a storyboard or a script of the whole book, together with 3 finished double spreads and a summary in English (obligatory) and in Polish (only if the whole project is in Polish).

The fourth, pandemic edition of the competition was conducted entirely online and resulted in a record number of submissions – we received 1,063 projects from 76 countries. For the fifth edition, we have decided to continue with the digital format developed during that time. Once again, we will only accept competition entries in digital form.

 

Applications must be submitted by the October 15, 2024. To enter the competition you have to:
a) fill-in the online application form available on the Competition website
and
b) upload the digital files containing the competition project to the online application form or include in the form a direct link to the files, from which the files can be downloaded

 

We will not accept applications sent by traditional mail. Competition works should only be submitted as digital files.

The application process is described in detail in the FAQ section on the website.

If you are looking for an illustrator or author to create a competition project together, we invite you to the new Facebook group "„JASNOWIDZE, łączcie się! / CLAIRVOYANTS, get together!”. You may find your creative team partner there!
https://www.facebook.com/groups/392610665034495/

The submitted entries will be assessed by two independent juries:
1. The international jury: German illustrator and author of books and comics Anke Kuhl, Ukrainian graphic artist and author Andriy Lesiv (one half of the duo Art Studio Agrafka), and Polish graphic artists and book creators Aleksandra Cieślak and Tomasz Broda.
2. The Dwie Siostry Publishing jury: Ewa Stiasny, Jadwiga Jędryas, Maciej Byliniak.

 

Submitted projects will be assessed according to the following criteria: artistic quality, originality, the form which inspires child’s imagination and the content which is aware of the child’s sensitivity.

Competitors may be awarded with three different prizes:
• The main prize of EUR 2,500 and two honourable mentions – by the international jury;
• Book publication – by the Dwie Siostry Publishing House jury;
• Admission in the post-competition exhibition.
The results of the competition will be announced on December 6, 2024, during the final event with the jurors and on the competition website.

 

Website of the CLAIRVOYANTS: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants
Competition Regulations: https://wydawnictwodwiesiostry.pl/clairvoyants/regulations
Online application form: https://bit.ly/JASNOWIDZE2024form

Do not hesitate to contact us!
Marta Kalińska
e-mail: jasnowidze@wydawnictwodwiesiostry.pl
ph. (+48) 22 115 44 10

 

Jury of CLAIRVOYANTS 2024

International jury:
Anke Kuhl
– an acclaimed illustrator and children's book author, she studied drawing at the University of Mainz and visual communication at the Hochschule für Gestaltung in Offenbach. She is the founder of of the Labor Ateliergemeinschaft collective, where she works since 25 years with several other artists. Her numerous books have been published in many countries and she also brought out two children's comics. In 2011, she received the Deutscher  Jugendliteraturpreis, Germany's most prestigious award for children's and youth literature. She lives with her family in Frankfurt. (photo by Stephan Jockel)

Andriy Lesiv – a highly acclaimed and recognized Ukrainian artist. Together with Romana Romanyshyn, he is a co-owner of the Agrafka Art Studio. They have created and published a few books and illustrated many others. The Agrafka Art Studio projects were recognized three times in the world's most prestigious children's book competition Bologna Ragazzi Award. They received two honorary mentions (2014, and 2015) and one main prize (2018). (photo by Valentyn Kuzan)

Tomasz Broda – an artist, illustrator, and creator of puppets and masks from everyday objects. He is a professor at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wrocław, where he leads the Illustration Studio. He is a recipient of several awards, including the Illustrator Award in the 2008 Book of the Year competition by the Polish Section of IBBY and the Grand Prix at the International Satyrykon Exhibition in Legnica. He co-authored entries in Captains of Illustration. 100 Years of Children’s Books from Poland. Recently, he wrote and illustrated Bookface: The Book of Writers' Faces.

Alekandra Cieślak – she is a versatile artist, author, illustrator, and graphic designer who creates books for both children and adults. Her book "A Book to Make" earned her the prestigious BolognaRagazzi Award in the Children’s Books on Art category. She has also been nominated for the Astrid Lindgren Memorial Award. In addition, she is a valued illustrator of press texts. She co-founded the band DOM, for which she writes song lyrics, and the Aurora Collective. A  raduate of the Academy of Fine Arts in Warsaw, she continues her education through Grof Transpersonal Training. Since 2007, she has been conducting creative workshops for children and adults.

Jury of Dwie Siostry Publishing House:

Ewa Stiasny – a co-owner of Dwie Siostry Publishing House; graduated from Warsaw Academy of Fine Arts. She designs and illustrates books.

Jadwiga Jędryas – a co-owner of Dwie Siostry Publishing House and a translator of many books from its catalogue. A graduate of the Applied Linguistics Institute of Warsaw University.

Maciej Byliniak – an editor, translator, children’s books author. He has been taking editorial care of Dwie Siostry publications since 2007.

The three publishing house jurors – as the creative team of Dwie Siostry Publishing House – have been active on the Polish and international publishing market for years. Thanks to their work the publishing house is famous for paying a special attention to the aesthetic quality of illustrated books for children and for cooperation with the outstanding illustrators and authors.

 

 


Podobał Ci się materiał? Możesz wesprzeć go na Patronite lub BuyCoffee

 

Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy

Grupę tworzyło kilka przypadkowo dobranych, sfrustrowanych indywiduów, które zapragnęły poklasku, pieniędzy i niezasłużonej sławy. I żeby ich zaprosili do telewizora. Ich współpraca przy kampanii od samego początku przebiegała bardzo źle z powodu wielowektorowej, odwzajemnionej nienawiści. Oraz bezinteresownej zawiści.

​Oczywiście GTQX w wyniku wielkiej kłótni na spotkaniu założycielskim przestała istnieć, a jej członkowie spotykają się od tego czasu wyłącznie w sądach.

Social Media

Nagrody i wyróżnienia

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Nie czytasz? Nie idę z Tobą do łóżka!

Artur Kawa 2011-2022